DAQU METHOD

SHALAT BERJAMAAH & JAGA HATI, JAGA SIKAP

TAHAJJUD, DHUHA & QABLIYAH BA’DIYAH

MENGHAFAL & TADABBUR AL-QUR’AN

SEDEKAH & PUASA SUNNAH

BELAJAR & MENGAJAR

DOA, MENDOAKAN & MINTA DIDOAKAN

IKHLAS, SABAR, SYUKUR & RIDHO